Onze rekenmethode

Regionale dagbladen

CPM

Het tarief is afhankelijk van het aantal contacten dat wij met uw campagne realiseren. Voor onze dagbladen is dit gebaseerd op het NOM Bereiksonderzoek (Nationaal Onderzoek Multimedia).
Bron: Uitgangspunt voor vaststellen bereik is NOM NRM 2018

We hanteren voor het berekenen van de campagneprijs voor dagbladen een standaard rekenformule. Deze formule bestaat uit de vermenigvuldiging van vier factoren, te weten het CPM tarief, de oplage, het formaat van de advertentie en de positie in de krant.

Onze rekenformule voor dagbladen is als volgt:

Huis aan huiskranten

Paginatarief

Het tarief van de huis-aan-huiskranten is gebaseerd op een paginatarief vermenigvuldigd met een formaatfactor en een positiefactor.

Onze rekenformule voor huis-aan-huiskranten is als volgt: